• Đây là bản đã active sẵn ( ko License) không sử dụng trưc tiếp được kho template.
  • Hiện bên mình có cung cấp cả License Elementor Pro, liên hệ để biết chi tiết.
  • Không thể sử dụng kho template được nhé.
  • Cần cả bản Free để sử dụng chức năng Pro nhé.